10 Leden

De synode  van de PKN heeft vele besluiten genomen. Maar één pakik er even uit.

Wanneer een groep 10 belijdende- of doopleden heeft of meer kan er sprke zijn van een kerkelijke gemeente.

Is dat nu veel of weinig. Eigenlijk vinnik het nog weinig. Een gemeente zal bijvoorbeeld een (parttime) voorganger moeten aanemen. Wanneer dit bekostigd moet worden uit de kerkbalans van deze minimaal 10 leden dan is er niet zoveel te vergeven aan de dominee. De PKN zal dan behoorlijk bij moeten springen. 

On the other hand…kerk-zijn gaat in beginsel natuurlijk niet over geld. Hetg gaat over een groep mensen die samen het geloof beleven en beleiden. Daar is eigenlijk niet zo gek veel geld voor nodig. Het zijn de aardse zaken die het nodig maken om de financiën op orde te hebben. Dus…aan de ene kant denk ik dat 10 te weinig is, want waar kan zo’n gemeente dan op leunen qua centjes. Maar…geestelijk zou ik zeggen 2 is genoeg.

Waarschijnlijk is 10 de juiste middenweg.