Een mis in de Notre Dame

15 April werd Parijs opgeschrikt door brand. De Notre Dame stond als een fakkel te branden. De kerk moet grotendeels opnieuw opgeboud worden. Toch zijn er enkele stukjes van de kathedraal nog bruikbaar. 

Zaterdag 15 juni, precies 2 maanden na de verwoestende brand, werd er weer een mis gehouden. Gewone parochianen waren nog niet aanwezig. Alleen een handvol priesters was bij de mis aanwezig. Op foto’s is te zien dat de priesters allemaal een witte hard-hat (helm) op hebben. Kortom, het is nog niet helemaal veilig. 

Interessant is dat er binnen no-time een record bedrag was verzameld/toegezegd om de Notre Dame weer op te bouwen. Twee grote Franse families zegden samen meer dan 800 Miljoen euro toe. (Deze worden echter pas uitgekeerd, nadat de wederopbouw is begonnen)

Over dit zo snel verzamelde geld was enige ophef. Want, waarom kan er voor de Notre Dame binnen enkele dagen ettelijke miljoenen verzameld, maar niet voor de meer prangende zaken in de wereld. Voor al het verzamelde geld, kun je ook heel was honger stillen, natuur redden, of armen helpen.