Vrouwen in het ambt

Wat voor veel Protestantse gemeenten al heel gewoon is, is dat voor de gemeenten van de CGK (Christelijk Gereformeerde Kerk) nog helemaal niet : een vrouw in het ambt.

In Arnhem gaat de CGK gemeente, die samen werkt met de NGK(Nederlands Gereformeerde Kerk), haar voornemen doorzetten om vrouwen ook te beroepen in het ambt. Binnen de NGK is dit al langer gebruikelijk, de CGK (tenminste die in Arnhem) wil hier nu in mee.

Al eerder werd in Nieuwegein ook een dergelijk besluit genomen. Deze besluiten druisen tegen de kerkorde van de CGK in. De NGK kent echter al langer vrouwen in het ambt. Gaat de synode van het CGK nu in het verweer komen is de vraag.

De classis Zwolle van de CGK heeft oktober 2018 besloten vrouwen toe te staan in het ambt. Dit is in december 2018 terug gedraaid, omdat een handreiking van de Synode over het hoofd is gezien. Daarmee was de besluitvorming niet op volledige informatie gestoeld.

Nieuwegein en Arnhem willen verdere overleggen niet afwachten en stellen nu ook vrouwen in het ambt beroepbaar.

Enkele links :