Eerste vrouw ambtsdrager binnen de CGK

Daar….het is al zover. Zie deze link.

De eerste vrouw in het ambt binnen de CGk is al een feit. Binnen de de gemeente Ijmuiden, een samenwerkings gemeente tussen CGK en NGK,  is een vrouwelijke ouderling benoemt.

Eerder vermeldden we al dat er in Nieuwegein en Arnhem ook al iets broeit. Kennelijk is de dagelijkse praktijk wat verwijderd van wat er in classis en synode wordt besloten.

De Synode van de CGK heeft eerder al aangegeven dat dit niet mag.  Zie dit artikel van het Reformatorisch Dagblad. Er wordt al gesuggereerd dat de synode van de CGK moet handelen. Wat te doen met deze situatie

Zie ook  dit  artikel. Volgens professor Baars (emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn) zouden gemeenten die vrouwen in het ambt roepen over moeten stappen naar bijvoorbeeld de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerk) of de GKV (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). 

Kortom….spannend … wat gaat er gebeuren. 

 

 

Vrouwen in het ambt

Wat voor veel Protestantse gemeenten al heel gewoon is, is dat voor de gemeenten van de CGK (Christelijk Gereformeerde Kerk) nog helemaal niet : een vrouw in het ambt.

In Arnhem gaat de CGK gemeente, die samen werkt met de NGK(Nederlands Gereformeerde Kerk), haar voornemen doorzetten om vrouwen ook te beroepen in het ambt. Binnen de NGK is dit al langer gebruikelijk, de CGK (tenminste die in Arnhem) wil hier nu in mee.

Al eerder werd in Nieuwegein ook een dergelijk besluit genomen. Deze besluiten druisen tegen de kerkorde van de CGK in. De NGK kent echter al langer vrouwen in het ambt. Gaat de synode van het CGK nu in het verweer komen is de vraag.

De classis Zwolle van de CGK heeft oktober 2018 besloten vrouwen toe te staan in het ambt. Dit is in december 2018 terug gedraaid, omdat een handreiking van de Synode over het hoofd is gezien. Daarmee was de besluitvorming niet op volledige informatie gestoeld.

Nieuwegein en Arnhem willen verdere overleggen niet afwachten en stellen nu ook vrouwen in het ambt beroepbaar.

Enkele links :