Psalm 54

Ik zat lekker met m’n bijbeltje in de aanslag en begon te lezen in Psalm 54. Mooie Psalm.  

Tot ik bij de laatste zin kwam: 9 omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

Gebed om hulp tegen vijanden

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een leerdicht van ​David, 2 toen de Zifieten aan ​Saul​ waren komen zeggen: Verbergt ​David​ zich niet bij ons?

3 O God, verlos mij door uw naam,verschaf mij recht door uw kracht. 4 O God, hoor mijn ​gebed, neem ter ore de redenen van mijn mond. 5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. sela

6 Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.7 Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen,verdelg hen in uw trouw. 8 Ik zal U vrijwillig ​offers​ brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed; 9 omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

Psam 54 NBG 1951

Hoe moet ik dat nu lezen? In de geest van Jezus die in Mattheus 5 zegt:  41en zal iemand u voor één ​mijl​ pressen, ga er twee met hem.  Of meer in de geest van het oude testament: Verpletter de vijand.

Ik zelf neig zelf nogal naar wat Jezus op doelt. Kijk, zelfs met liefde naar je vijand, maarja….wie ben ik. Toch ook maar eens een nog oudere vertaling gepakt:

Gebed om verlossing

1Een onderwijzing van ​David, voor de koorleider, bij snarenspel; 2toen de Zifieten gekomen waren en tegen ​Saul​ gezegd hadden: Verbergt ​David​ zich niet bij ons?

3O God, verlos mij door Uw Naam,
verschaf mij recht door Uw macht.
4O God, luister naar mijn ​gebed,
neem de woorden van mijn mond ter ore.

5Want vreemden staan tegen mij op,
geweldplegers staan mij naar het leven;
zij houden God niet voor ogenSela

6Zie, God is mijn Helper,
de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
7Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden;
breng hen om vanwege Uw trouw.

8Ik zal U vrijwillig ​offers​ brengen;
ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed.
9Want Hij heeft mij gered uit alle nood;
mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

Psalm 54 : Staten Vertaling

Ahum…daar staat het mijns insziens toch weer wat anders. Daar staat veel algemener dat de schrijver van de Psalm de val van zijn vijanden heeft gezien. Weet je wat….ik kijk ook nog even naar de Nieuwe Bijbel Vertaling:

1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig ​lied​ van ​David, 2toen de inwoners van Zif aan ​Saul​ waren gaan zeggen: ‘Weet u niet dat ​David​ zich bij ons schuilhoudt?’

3God, bevrijd mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw macht.
4God, luister naar mijn ​gebed,
hoor de woorden van mijn mond.

5Vreemden vallen mij aan,
zij staan mij met geweld naar het leven,
zij houden God niet voor ogen.sela

6Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.
7Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.

8Van harte zal ik u ​offers​ brengen
en uw naam loven, HEER, want hij is goed:
9hij heeft mij uit de nood gered,
onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.

Psalm 54 : Nieuwe Bijbel Vertaling

Dat is ook weer wat anders zeg. Hier vertelt de schrijver dat hij zonder bang te hoven zijn zijn vijand aan kijkt.

Ik vinnum ingewikkeld. Wie helpt mij? Hoe lees ik het eind van deze Psalm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *