40 kerken tekenen verklaring van verbondenheid

Wat lekker wakker worden met een dergelijk bericht voor je neus. 40 kerken hebben een verklaring van verbondenheid getekend.

In deze link naar de site van de Nationale Synode is de tekst van de verklaring van verbondenheid gepubliceerd.

Een stukje uit de verklaring:

Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken.

Nationale Synode

Er kan mij niet genoeg samengewerkt worden, uiteindelijk geloven we allemaal in dezelfde God, in dezelfde Jezus. We moeten een weg vinden om samen verder te wandelen op dit Christlijke pad. En deze verklaring is een prachtig begin, een mijlpaal op dit pad.

Ook de migranten kerken hebben mede ondertekend. En uiteindelijk hebben ook de remonstrantse broeders de pen opgepakt en de verklaring van verbondenheid getekend.