Psalm 54

Ik zat lekker met m’n bijbeltje in de aanslag en begon te lezen in Psalm 54. Mooie Psalm.  

Tot ik bij de laatste zin kwam: 9 omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

Gebed om hulp tegen vijanden

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een leerdicht van ​David, 2 toen de Zifieten aan ​Saul​ waren komen zeggen: Verbergt ​David​ zich niet bij ons?

3 O God, verlos mij door uw naam,verschaf mij recht door uw kracht. 4 O God, hoor mijn ​gebed, neem ter ore de redenen van mijn mond. 5 Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. sela

6 Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.7 Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen,verdelg hen in uw trouw. 8 Ik zal U vrijwillig ​offers​ brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed; 9 omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

Psam 54 NBG 1951

Hoe moet ik dat nu lezen? In de geest van Jezus die in Mattheus 5 zegt:  41en zal iemand u voor één ​mijl​ pressen, ga er twee met hem.  Of meer in de geest van het oude testament: Verpletter de vijand.

Ik zelf neig zelf nogal naar wat Jezus op doelt. Kijk, zelfs met liefde naar je vijand, maarja….wie ben ik. Toch ook maar eens een nog oudere vertaling gepakt:

Gebed om verlossing

1Een onderwijzing van ​David, voor de koorleider, bij snarenspel; 2toen de Zifieten gekomen waren en tegen ​Saul​ gezegd hadden: Verbergt ​David​ zich niet bij ons?

3O God, verlos mij door Uw Naam,
verschaf mij recht door Uw macht.
4O God, luister naar mijn ​gebed,
neem de woorden van mijn mond ter ore.

5Want vreemden staan tegen mij op,
geweldplegers staan mij naar het leven;
zij houden God niet voor ogenSela

6Zie, God is mijn Helper,
de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
7Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden;
breng hen om vanwege Uw trouw.

8Ik zal U vrijwillig ​offers​ brengen;
ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed.
9Want Hij heeft mij gered uit alle nood;
mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.

Psalm 54 : Staten Vertaling

Ahum…daar staat het mijns insziens toch weer wat anders. Daar staat veel algemener dat de schrijver van de Psalm de val van zijn vijanden heeft gezien. Weet je wat….ik kijk ook nog even naar de Nieuwe Bijbel Vertaling:

1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig ​lied​ van ​David, 2toen de inwoners van Zif aan ​Saul​ waren gaan zeggen: ‘Weet u niet dat ​David​ zich bij ons schuilhoudt?’

3God, bevrijd mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw macht.
4God, luister naar mijn ​gebed,
hoor de woorden van mijn mond.

5Vreemden vallen mij aan,
zij staan mij met geweld naar het leven,
zij houden God niet voor ogen.sela

6Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.
7Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.

8Van harte zal ik u ​offers​ brengen
en uw naam loven, HEER, want hij is goed:
9hij heeft mij uit de nood gered,
onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.

Psalm 54 : Nieuwe Bijbel Vertaling

Dat is ook weer wat anders zeg. Hier vertelt de schrijver dat hij zonder bang te hoven zijn zijn vijand aan kijkt.

Ik vinnum ingewikkeld. Wie helpt mij? Hoe lees ik het eind van deze Psalm.

10 Leden

De synode  van de PKN heeft vele besluiten genomen. Maar één pakik er even uit.

Wanneer een groep 10 belijdende- of doopleden heeft of meer kan er sprke zijn van een kerkelijke gemeente.

Is dat nu veel of weinig. Eigenlijk vinnik het nog weinig. Een gemeente zal bijvoorbeeld een (parttime) voorganger moeten aanemen. Wanneer dit bekostigd moet worden uit de kerkbalans van deze minimaal 10 leden dan is er niet zoveel te vergeven aan de dominee. De PKN zal dan behoorlijk bij moeten springen. 

On the other hand…kerk-zijn gaat in beginsel natuurlijk niet over geld. Hetg gaat over een groep mensen die samen het geloof beleven en beleiden. Daar is eigenlijk niet zo gek veel geld voor nodig. Het zijn de aardse zaken die het nodig maken om de financiën op orde te hebben. Dus…aan de ene kant denk ik dat 10 te weinig is, want waar kan zo’n gemeente dan op leunen qua centjes. Maar…geestelijk zou ik zeggen 2 is genoeg.

Waarschijnlijk is 10 de juiste middenweg.

Eerste vrouw ambtsdrager binnen de CGK

Daar….het is al zover. Zie deze link.

De eerste vrouw in het ambt binnen de CGk is al een feit. Binnen de de gemeente Ijmuiden, een samenwerkings gemeente tussen CGK en NGK,  is een vrouwelijke ouderling benoemt.

Eerder vermeldden we al dat er in Nieuwegein en Arnhem ook al iets broeit. Kennelijk is de dagelijkse praktijk wat verwijderd van wat er in classis en synode wordt besloten.

De Synode van de CGK heeft eerder al aangegeven dat dit niet mag.  Zie dit artikel van het Reformatorisch Dagblad. Er wordt al gesuggereerd dat de synode van de CGK moet handelen. Wat te doen met deze situatie

Zie ook  dit  artikel. Volgens professor Baars (emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn) zouden gemeenten die vrouwen in het ambt roepen over moeten stappen naar bijvoorbeeld de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerk) of de GKV (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). 

Kortom….spannend … wat gaat er gebeuren. 

 

 

Katholiek leven

Op youtube kwam ik het kanaal van Bewust Katholiek tegen. Pastoor Dick van Klaveren geeft bij de sacramenten een duidelijke uitleg.

Als je nu (net als ik) eigenlijk niet zo veel weet, maar wel zou willen weten van de katholieke sacramenten….kijk dan naar dit kanaal. De filmpjes over de sacramenten heb ik hieronder even onder elkaar gezet.

De filmpjes zijn niet te lang…en lekker leerzaam 🙂

Een mis in de Notre Dame

15 April werd Parijs opgeschrikt door brand. De Notre Dame stond als een fakkel te branden. De kerk moet grotendeels opnieuw opgeboud worden. Toch zijn er enkele stukjes van de kathedraal nog bruikbaar. 

Zaterdag 15 juni, precies 2 maanden na de verwoestende brand, werd er weer een mis gehouden. Gewone parochianen waren nog niet aanwezig. Alleen een handvol priesters was bij de mis aanwezig. Op foto’s is te zien dat de priesters allemaal een witte hard-hat (helm) op hebben. Kortom, het is nog niet helemaal veilig. 

Interessant is dat er binnen no-time een record bedrag was verzameld/toegezegd om de Notre Dame weer op te bouwen. Twee grote Franse families zegden samen meer dan 800 Miljoen euro toe. (Deze worden echter pas uitgekeerd, nadat de wederopbouw is begonnen)

Over dit zo snel verzamelde geld was enige ophef. Want, waarom kan er voor de Notre Dame binnen enkele dagen ettelijke miljoenen verzameld, maar niet voor de meer prangende zaken in de wereld. Voor al het verzamelde geld, kun je ook heel was honger stillen, natuur redden, of armen helpen. 

IS-wezen opgehaald in Syrische kampen

Eindelijk dan. Het begin is er. Er zijn twee Nederlandse weeskinderen uit een kamp in Noord Syrië gehaald. Deze kinderen zijn door hun ouders meegenomen (of zijn binnen het kalifaat geboren) toen zij (de ouders) gingen vechten voor het IS-kalifaat. 

In mijn beleving is het niet meer dan normaal/menselijk om deze kinderen op te halen, en een normaal leven te bieden in Nederland. Deze kinderen leven onder erbarmelijk omstandigheden in kampen. Specifiek deze twee kinderen zijn dan ook nog wees. Ze hebben helemaal niemand om op terug te vallen, ze zijn aan de omstandigheden overgeleverd. Wie heeft daar wat aan? Die kinderen niet, en wij ook niet.

Nu zou je kunnen denken daar hebben de ouders zelf voor gekozen, voor het kalifaat en voor die kinderen. Laten ze het daar maar lekker zelf uitzoeken. Maar dat is mij wat te kort door de bocht. Wij hebben denk ik als mensheid überhaupt de plicht om alle kinderen te helpen. Hulpeloze wezens, die lijden onder omstandigheden waar ze zelf helemaal niks van weten moeten we helpen. Daarnaast denk ik dat we als christenen helemaal ons best moeten doen. Zei Jezus niet dat als een vijand ons zegt een kilometer met ‘m mee te lopen, er dan twee mee te lopen? Zelfs met onze vijand moeten we meelopen. En deze kinderen, kun je met de beste wil van de wereld niet je vijand noemen. Het geluid dat ze al geradicaliseerd zijn, en niet meer terug kunnen geloof ik niks van, ze zijn vast wel getraumatiseerd, da’s wat anders. Stel dat een kind van een jaar of vijf al wat mee heeft gekregen van de radicale IS ideeën van zijn/haar ouders, dan is het aan ons de taak die ideeën om te buigen in wat wij denken dat goed is.

Het begin is er, maar nu verder, haal alle kinderen uit die Syrische (gevangenen) kampen terug. Over de ouders ben ik minder uitgesproken. Wanneer je er keihard voor kiest om voor het IS te gaan vechten, dan moet je niet piepen. Wie z’n billen brand moet op de blaren zitten. Staat dat dan niet haaks op wat ik even eerder schreef over een kilometertje meer lopen met je vijand. Ja…ik ben bang van wel, maar daar knaagt mijn gevoel aan mij. Wellicht denk ik dat we hen ook terug moeten halen en dan hier in Nederland berechten. Een eerlijk proces is (zelfs) ook voor IS strijders wel waar ze recht op hebben, we willen toch niet vervallen in dezelfde barbarij als de strijders zelf.

Vrouwen in het ambt

Wat voor veel Protestantse gemeenten al heel gewoon is, is dat voor de gemeenten van de CGK (Christelijk Gereformeerde Kerk) nog helemaal niet : een vrouw in het ambt.

In Arnhem gaat de CGK gemeente, die samen werkt met de NGK(Nederlands Gereformeerde Kerk), haar voornemen doorzetten om vrouwen ook te beroepen in het ambt. Binnen de NGK is dit al langer gebruikelijk, de CGK (tenminste die in Arnhem) wil hier nu in mee.

Al eerder werd in Nieuwegein ook een dergelijk besluit genomen. Deze besluiten druisen tegen de kerkorde van de CGK in. De NGK kent echter al langer vrouwen in het ambt. Gaat de synode van het CGK nu in het verweer komen is de vraag.

De classis Zwolle van de CGK heeft oktober 2018 besloten vrouwen toe te staan in het ambt. Dit is in december 2018 terug gedraaid, omdat een handreiking van de Synode over het hoofd is gezien. Daarmee was de besluitvorming niet op volledige informatie gestoeld.

Nieuwegein en Arnhem willen verdere overleggen niet afwachten en stellen nu ook vrouwen in het ambt beroepbaar.

Enkele links :

Studiedag Nashville-verklaring

Begin januari 2019 verscheen een omstreden document op het internet “de Nashville-verklaring”. Een document waarin de visie van de ondertekenaars van deze verklaring op lhbti’ers (Lesbisch Homosexueel Bisexueel Transgender Intersexueel) wordt weergegeven.

Op basis van de Bijbel geven de ondertekenaars een zeer eenzijdige kijk op de materie. Deze verklaring is hier terug te vinden. Een (heel) groot deel van de Nederlandse samenleving kon niet achter deze verklaring staan. Toch zijn er alleen al in Nederland enkele honderden(?) ondertekenaars gevonden. Wie die ondertekenaars zijn kan ik niet achterhalen. Dat is denk ik te verklaren door de enorme hoeveelheid stof die dit document heeft doen opwaaien. Ik kan me voorstellen dat er zelfs sprake van bedreigingen van de ondertekenaars zou kunnen zijn als deze lijst publiek gemaakt zou worden. Aan de andere kant, wat heeft ondertekenen voor een nut wanneer dit niet publiekelijk is. Door een document te ondertekenen onderschrijf je de in het document opgestelde stellingen. Dat verliest wel heel erg aan kracht als je dat niet publiekelijk doet maar alleen voor jezelf, of voor gelijk denkenden.

12 September volgt een studiedag over deze verklaring. Wie zullen hier spreken:

De aangezochte sprekers zijn theologen en hulpverleners die afkomstig zijn uit de hele kerkelijke breedte van hen die de verklaring onderschrijven.

https://nashvilleverklaring.nl/studiedag/

Da’s wellicht niet een helemaal open discussie. Wanneer er voornamelijk ondertekenaars zijn zal de discussie een richting nemen die nu al vast staat. Het zou de organisatie sieren wanneer er ook sprekers zouden zijn die een ander geluid laten horen.

Stef Bos en Brainpower

In de Trouw van 1 juni stond het te lezen, en ook op de site van KRO-NCRV : er wordt een unieke Pinksterviering voorbereid. 7 Protestantse gemeenten bereiden samen met Stef Bos en Brainpower de dienst voor.

Stef Bos kreeg als opdracht het lied Geest van Hierboven opnieuw te bedenken. Brainpower bedacht/componeerde een rap over Pinkster samen met de Veenkerk uit Amersfoort.

Ook de ander gemeenten hebben hun steentje bijgedragen. Allemaal iet betekenen voor die ene viering. Hoe tof moet het zijn om daar aan mee te doen. Rene de Reuver (Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland) zal de dienst leiden.

8 Juni zal de dienst op TV worden uitgezonden om 17:10 uur. Komt dat zien!!!

40 kerken tekenen verklaring van verbondenheid

Wat lekker wakker worden met een dergelijk bericht voor je neus. 40 kerken hebben een verklaring van verbondenheid getekend.

In deze link naar de site van de Nationale Synode is de tekst van de verklaring van verbondenheid gepubliceerd.

Een stukje uit de verklaring:

Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken.

Nationale Synode

Er kan mij niet genoeg samengewerkt worden, uiteindelijk geloven we allemaal in dezelfde God, in dezelfde Jezus. We moeten een weg vinden om samen verder te wandelen op dit Christlijke pad. En deze verklaring is een prachtig begin, een mijlpaal op dit pad.

Ook de migranten kerken hebben mede ondertekend. En uiteindelijk hebben ook de remonstrantse broeders de pen opgepakt en de verklaring van verbondenheid getekend.